Ο αυτόματος πωλητής

Ο κόσμος των αυλακώσεων είναι ένα συναρπαστικό παγκόσμιο σύνολο της γοητείας και εποικημένος από μια μεγάλη και διαφορετική ομάδα ανεμιστήρων. Τι είναι για τους αυτόματους πωλητές που τον κάνει μια τέτοια ψυχαγωγία ότι οι καρδιές των ανθρώπων hysr γοητεύονται στη γοητεία της; Πώς κατορθώνει να αγαπηθεί σε τόσες πολλές χώρες, και τους κόσμους χωρίς ακόμη και να αυξήσει ακόμα και τον pjo' ληττλεστ της υποψίας; Οι αυλακώσεις, θα φαινόταν, να έχει ένα χαρακτηριστικό που τις αφήνει να κάνουν τι πάντα θέλουν, καμία ερώτηση που υποβάλλονται και αυτό ισχύουν για όλα τα είδη ανθρώπων.

Αυτό που είναι αυτόματοι πωλητές

Τι είναι αυτόματοι πωλητές οπωσδήποτε; η ορολογία το υποστηρίζει για να είναι μια μορφή ενός τυχερού παιχνιδιού που περιλαμβάνει μια μηχανή. Οι αυτόματοι πωλητές είναι οι μηχανές που περιλαμβάνονται στις χαρτοπαικτικές λέσχες γνωστές ως χαρτοπαικτικές λέσχες. Συνήθως, οι αυτόματοι πωλητές περιέχουν μια σειρά συμβόλων σε διάφορα εξέλικτρα. Αφότου ωθείται ένα κουμπί ή η λαβή τραβιέται, η περιστροφή έναρξης εξελίκτρων και ο φορέας περιμένουν τα εξέλικτρα που σταματούν - συνήθως σε αυτήν την διαταγή - και που επιδεικνύουν ένα σύμβολο (είτε φρούτα είτε αλλιώς) από κάθε εξέλικτρο στο παράθυρο αυτόματων πωλητών. Εάν τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν έναν συνδυασμό jackpot εμφανίζονται στο παράθυρο αυτόματων πωλητών, ο φορέας κερδίζει ότι jackpot. εκεί που ένας payout πίνακας σε αυτό, και κάθε συνδυασμός πληρώνουν διαφορετικά.

αυτό που εσείς κάνει με τους αυτόματους πωλητές

τι κάνετε με τους αυτόματους πωλητές, ρωτάτε; Η συνήθης απάντηση σε αυτό είναι, εσείς είτε χαλαροί τα χρήματά σας είτε κερδίζει μερικοί αλλά σοβαρά τώρα, οι αυτόματοι πωλητές είναι alot μέρος περισσότερο από αυτό, αυτό είναι το επίσημο εργαλείο για την ψυχαγωγία στη χαρτοπαικτική λέσχη, οι αυτόματοι πωλητές είναι ακριβώς καθαρή διασκέδαση. Θυμάμαι πότε ήμουν ακριβώς 5 ετών ο θείος μου jim, και η θεία μου Irene με πήρε σε ένα ταξίδι σε Vegas (ο μπαμπάς μου ήταν σε ένα επιχειρησιακό ταξίδι, και το mom μου... καλά κοιμόταν γύρω επίσης, υποθέτω), εν πάση περιπτώσει, η θεία Irene jim, που λέει του ότι εάν τυχερό παιχνίδι gonna αυτή θα τον τρέξει πέρα από με το αυτοκίνητο, ή κάτι παρεμφερή, ήμουν μόνο 5 έτσι το ι dont θυμάται πολύ. Τι θυμάμαι είναι εγώ και jim από τον αυτόματο πωλητή που χαλαρώνει τα χρήματά μας, jim με επέτρεψε ακόμη και να συγκεντρώσω ότι λαβή στην πλευρά του αυτόματου πωλητή. Αυτό είναι μια μνήμη που δεν θα ξεχάσω ποτέ πάντα gonna!Close